International Annual Workshop on Lean Green SCM

2. Uluslararası Yalın ve Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Çalıştayı

Dr. Öğr. Üyesi Sercan Demir Sunumu
İzzet Ötgün Sunumu
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yıldızbaşı Sunumu

Yalın ve Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Laboratuvarı’nın ikinci etkinliği olan “2nd International Annual Workshop on LeanGreen SCM” başlıklı, “Industry 4.0: Digital Transformation” konulu çalıştay, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sosyal Tesisler Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Açılış konuşmasını KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade gerçekleştirdi. Açılış konuşmasında, endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün KTO Karatay ile olan ilişkisini de değindi.
“Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Konusu Üniversitemiz İçin Ayrı Bir Öneme Sahiptir.”
Prof. Dr. Bayram Sade, çalıştayın hem bölgesel hem de ulusal olarak ne gibi faydalar sağlayacağını da belirtti: “Böyle bir laboratuvarın üniversitemiz bünyesinde olması hem üniversitemiz için hem de gerek Konya gerekse Türkiye için çok daha güçlü ve etkin çalışmalar yapılacağı anlamına gelmektedir.”
Prof. Dr. Bayram Sade, açıklamalarında KTO Karatay bünyesinde faaliyet gösteren Akıllı Teknolojiler Merkezine de değindi: “Akıllı Teknolojiler Merkezi, IPA tarafından desteklenen bir projedir. Merkez, güçlü bir bütçe tarafından desteklenmekte ve her geçen gün yeni projelerle, yeni faaliyetlerle daha da önemli işlere imza atmaktadır.” ifadelerine yer verdi. Rektör Prof. Dr. Sade, bu sürecin hem üniversite için, hem öğrenciler ve akademisyenler için, hem de sektör için çok önemli olduğunu vurguladı.
“Endüstri 4.0, İşletmelerin Daha Çevreci Olmalarını Sağlıyor”
Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Turan Paksoy ise, endüstri 4.0 hakkında doğal kaynak kullanımından ve yararından bahsetti. Prof. Dr. Paksoy, “Hammaddelerin, malzemelerin ve ürünlerin yeniden kullanımı ve geri dönüşümü ile doğal kaynaklarının kullanımının en aza indirilmesi, işletmelerin daha çevreci olmalarını sağlarken aynı zamanda sosyal gelişime de katkı sağlamaktadır.” dedi. Prof. Dr. Turan Paksoy, ayrıca bu sürecin, işletmelerin üretim sürelerini ve maliyetlerini azaltmaya, ürün kalitesini ve ekonomik performanslarını arttırmalarına destek olacağına da değindi.”
Bu sene ikincisi düzenlenen çalıştaya, birbirinden değerli isimler sunumlarıyla katkı sağladı.

2. Uluslararası Yalın ve Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Çalıştayı 2. Uluslararası Yalın ve Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Çalıştayı 2. Uluslararası Yalın ve Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Çalıştayı 2. Uluslararası Yalın ve Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Çalıştayı 2. Uluslararası Yalın ve Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Çalıştayı

1. Uluslararası Yalın ve Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Çalıştayı

Dr. Muzaffer Alım - University of Southampton
Improving The Performance of Logistic Systems Through Demand Postponement Induced by Price Discounts.
Presentation

Asst. Prof. Dr. Çağrı Koç - Social Sciences University of Ankara
Green Vehicle Routing

Saddam Hocine Bouzegag - Elhadj Lakhdar University
Analyzing the Effects of Recycling Activities in Supply Chains by System Dynamics.

22 November 2018
Social Facility / KTO Karatay University

Yalın, esnek, yeşil ve maliyet odaklı tedarik zincirinin önem kazandığı günümüzde, maliyeti düşürmek ve hız için şirketler çeşitli yönetim anlayışlarına odaklanıyor. KTO Karatay Üniversitesi de bu bağlamda Yalın ve Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Laboratuvarı’nı kurarak bu alanda gerçekleştirilen çalışmaları bünyesinde topluyor.
“1st International Annual Workshop on Lean Green SCM” isimli çalıştayda yalın ve yeşil tedarik zinciri araştırmaları için KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde kurulan sanal, profesyonel yer sağlayan bir e-laboratuvar katılımcılara anlatıldı.
Rektör Sade: “Şirket Performansını Artırmada Önemli Bir Nokta”
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, “İş dünyasının nabzını tutan bir üniversite olarak bilimsel çalışmaları her zaman destekledik. Bölümlerimizi, müfredatımızı iş dünyasının ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak şekillendiriyoruz. Yıllar içerisinde değişim, hız ve yönetime dair yeni paradigmalar ortaya çıktı. Şirketlerin performansını arttırmada önemli bir nokta olarak görüyorum bu yenilikleri. Üniversite olarak 2017 yılında bu eksende bir laboratuvar kurduk. Araştırmacılarımızın çalışabileceği bir elektronik laboratuvarı onların hizmetine sunduk. Kapılarımızı bilim insanlarına sonuna kadar açtık.” diye konuştu
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve KTO Karatay Üniversitesi Yalın ve Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörü Prof. Dr. Turan Paksoy “KTO Karatay Üniversitesi Endüstri 4.0’ı önemseyen bu eksende önemli çalışmalar gerçekleştiren bir üniversitedir. Yalın ve yeşil tedarik zinciri yönetimi konusunda üniversite bünyesinde kurulan sanal laboratuvarda da önemli çalışmalar geçekleştirilecektir. Bilim insanları tecrübelerini paylaşacak, önemli katkılar sunacaktır.” dedi.
1.Yalın ve Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Çalıştayı Southampton Üniversitesi’nden Dr. Muzaffer Alım’ın “Fiyat İndirimlerinden Kaynaklanan Talep Erteleme Yoluyla Lojistik Sistemlerin Performansının Artırılması”, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden Doç. Dr. Çağrı Koç’un “Yeşil Araç Rotalama” ve Elhadj Lakhdar Üniversitesi’nden Saddam Hocine Bouzegag’ın “Tedarik Zincirlerinde Geri Dönüşüm Faaliyetlerinin Sistem Dinamiğine Etkilerinin İncelenmesi” sunumu ile sona erdi.

KTO Karatay Üniversitesi “Sanal, Yalın ve Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Laboratuvarı’nın” Kapıları Bilim İnsanlarına Açık KTO Karatay Üniversitesi “Sanal, Yalın ve Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Laboratuvarı’nın” Kapıları Bilim İnsanlarına Açık KTO Karatay Üniversitesi “Sanal, Yalın ve Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Laboratuvarı’nın” Kapıları Bilim İnsanlarına Açık KTO Karatay Üniversitesi “Sanal, Yalın ve Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Laboratuvarı’nın” Kapıları Bilim İnsanlarına Açık KTO Karatay Üniversitesi “Sanal, Yalın ve Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Laboratuvarı’nın” Kapıları Bilim İnsanlarına Açık